Intrekking wetsvoorstel 'Wet pensioenaanvullingsregelingen'

In zijn brief van 24 januari 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer en Eerste Kamer meegedeeld dat hij het wetsvoorstel 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' (EK 33.672) heeft ingetrokken.

Intrekking van het wetsvoorstel komt de eenvoud van het pensioenstelsel ten goede. Bovendien vallen er daardoor middelen vrij die ingezet kunnen worden voor overige maatregelen.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015