Introductie lijfrente-excedentregelingen in box 3 Wet IB 2001

Om ook voor vrijwillige oudedagsvoorzieningen in de 3e pijler (lijfrentesfeer) een nieuwe fiscale faciliteit te bieden zijn ingevolge (het voorontwerp van) de nota van wijziging van 14-6-2013 op het wetsvoorstel 'Witteveenwet 2015 (TK 33.610) lijfrente-excedentregelingen geïntroduceerd. Deze regelingen maken het
mogelijk om een aanvullende oudedagsvoorziening te creëren buiten de fiscale kaders van het oorspronkelijke wetsvoorstel. De lijfrente-excedentregelingen vallen uiteen in een basislijfrente-excedentregeling voor het inkomen tot en met de aftoppingsgrens van € 100.000 en een optoppingslijfrente-excedentregeling voor het inkomen boven deze aftoppingsgrens. De lijfrente-excedentregelingen worden o.b.v. de nota niet tot de bezittingen in box 3 gerekend.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015