Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Inwerkingtredingsbesluit WAB gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in het Staatsblad.

Op 18 juli 2019 is het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb 2019, nr. 266).

 

De WAB treedt grotendeels met ingang van 1 januari 2020 in werking. Een aantal onderdelen treedt niet of op een later tijdstip in werking. Zo kan UWV de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever pas doorvoeren ná invoering en inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (Stb 2018, nr. 234 en Stb 2019, nr. 76), dus ná 1 april 2020. In het najaar zal de inwerkingtredingsdatum van dit onderdeel worden vastgelegd.

 

De bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payrollkrachten treedt pas in werking met ingang van 1 januari 2021. Deze inwerkingtreding is conform de toezegging tijdens de plenaire behandeling van de WAB in de Eerste Kamer. Dit betekent dat de verplichting om een adequate pensioenregeling te treffen een jaar later in werking treedt.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Uit dienst/Ontslag, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Inkomen, Recht: Overig, Einde dienstverband, Sociale zekerheid
  • Dinsdag 6 augustus 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships