Is waardeoverdracht verstandig?

Als je van baan verandert, heb je het recht om je pensioen over te dragen. In een eerder artikel ben ik ingegaan op de stappen die worden doorlopen bij een waardeoverdracht. De vraag of het verstandig is om over te dragen komt aan de orde in dit artikel. Aan de hand van een paar vragen kun je vaststellen of overdracht verstandig is of niet.

 1. De oude pensioenregeling is een:
  a. een eindloon- of middelloonregeling (ga verder met vraag 2) 5
  b. een beschikbare premieregeling (ga verder met vraag 3) 0
 2. Is het pensioen in de oude regeling geïndexeerd?
  a. ja (ga verder met vraag 3) 5
  b. nee (ga verder met vraag 3) 0
 3. De nieuwe pensioenregeling is een:
  a. een eindloon- of middelloonregeling (ga verder met vraag 4) 5
  b. een beschikbare premie regeling (u bent klaar) 0
 4. Is de nieuwe pensioenregeling:
  a. een eindloonregeling (ga verder met vraag 5)
  b. een middelloonregeling (ga verder met vraag 6)
 5. U verwacht dat uw salaris gaat stijgen volgens:
  a. de loonontwikkeling (u bent klaar) 3
  b. harder dan de loonontwikkeling (u bent klaar) 5
 6. Worden de opgebouwde pensioen geïndexeerd
  a. ja (u bent klaar) 5
  b. nee (u bent klaar) 0

Tel nu de score op voor uw oude pensioenregeling (vraag 1 en 2)

Tel nu de score op voor uw nieuwe pensioenregeling (vraag 3, 5 en 6)

Als de score van uw oude pensioenregeling lager is dan de score van de nieuwe pensioenregeling, is overdracht meestal verstandig om te doen.

Als de score van uw oude pensioenregeling gelijk is aan de score van de nieuwe pensioenregeling, maakt het niet uit of u wel of niet overdraagt.

Als de score van uw oude pensioenregeling hoger is dan de score van de nieuwe pensioenregeling, is overdracht meestal niet verstandig om te doen. U kunt uw pensioen dan beter laten staan.

Deze vragenlijst vergroot uw inzicht bij een waardeoverdracht. Als u twijfelt of nog geen volledig zicht hebt in de consequenties van een overdracht, adviseer ik u contact op te nemen met een adviseur.

Let op: Een overdracht van pensioen kan financiële consequenties hebben voor uw werkgever. Om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen, adviseer ik u altijd contact op te nemen met uw werkgever of diens adviseur.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 oktober 2008