Jaarverslag Pensioenfederatie 2013

De Pensioenfederatie heeft vandaag het Jaarverslag 2013 uitgebracht. Het bevat een beknopt overzicht van de voortgang die in het afgelopen jaar op een aantal voor de pensioensector belangrijke terreinen is geboekt. Daarbij gaat het om onderwerpen als Pensioenfondsbestuur, Uitvoeringskosten, Toezichtkosten, Fiscaal kader pensioenregelingen, Financieel toetsingskader/nieuwe pensioencontracten, Europa, Pensioencommunicatie, Reputatiecampagne, Investeren in Nederland en de Toekomst van ons pensioenstelsel.

Het Jaarverslag gaat ook nader in op de fusie eind vorig jaar van de pensioenkoepels OPF, UvB en VB in de Pensioenfederatie en de daarmee gepaard gaande bestuurlijke veranderingen. Ten slotte bevat het Jaarverslag de financiële gegevens over 2013. Het Jaarverslag is alleen in digitale vorm uitgebracht.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015