Kabinet akkoord met wetsvoorstel onverzekerden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met een wetsvoorstel om het aantal onverzekerden terug te dringen. Het wetsvoorstel bevat maatregelen om mensen te achterhalen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben, en zich daarmee onttrekken aan de solidariteit, die basis van het zorgverzekeringsstelsel vormt.
Onverzekerden die zijn achterhaald, worden door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) gemaand een zorgverzekering af te sluiten. Laten zij dit na, dan krijgen ze een boete. 
Als na twee boetes blijkt dat nog steeds geen verzekering is gesloten, zal het CVZ ze ambtshalve verzekeren bij een zorgverzekeraar. Het kabinet acht het ongewenst dat een deel van de verzekeringsplichtigen zich onttrekt aan de verzekeringsplicht. Uit de laatste voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er ruim 171.000 onverzekerden zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015