Kabinet geen voorstander flexibele AOW

Op 16 februari 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW haar bevindingen ten aanzien van het invoeren van een flexibele AOW kenbaar gemaakt. In een recent verleden is de mogelijkheid tot flexibilisering van de AOW al tot twee keer toe in een wetsvoorstel voorgesteld. In beide gevallen bleek dit gezien de ontwikkelingen overbodig. Ook nu, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB), zijn de maatschappelijke opbrengsten beperkt, terwijl er aanzienlijke negatieve financiële effecten zijn. Complexere uitvoering, een negatieve invloed op de arbeidsparticipatie van ouderen en op de werkgelegenheid als geheel gaan gepaard met hogere kosten voor de AOW. Aangezien de kosten van flexibilisering van de AOW niet opwegen tegen de baten, kiest het kabinet ook nu niet voor een flexibilisering van de AOW.   

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015