Kabinet houdt vast aan hybride uitvoering WGA

Werknemers die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden vallen onder het regime van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de WAO. Na een ziekteperiode van 104 weken komt men bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering). Bij de uitvoering van de WGA hebben werkgevers de vrijheid om te kiezen tussen een publieke verzekering en een private verzekering. Het kabinet ziet geen reden om hierin verandering te brengen. Uit een evaluatie-onderzoek is gebleken dat de resultaten op het gebied van preventie en re-integratie bijeen private verzekering niet beter of slechter zijn dan bij een publieke verzekering. Volgens het kabinet is er geen aanleiding om tot volledige privatisering van de WGA over te gaan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015