Kabinet kiest niet voor flexibele AOW

Het kabinet voelt niets voor een flexibele AOW, waarbij mensen hun AOW eerder of later kunnen opnemen. Het bedrag dat iemand ontvangt, zou dan moeten afhangen van het moment waarop de oudedagsvoorziening ingaat. Zo'n systeem is duurder dan het huidige en ingewikkelder in de uitvoering. Ook pakt het negatief uit voor de arbeidsdeelname volgens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een deel van de bevolking zal door een flexibele AOW eerder met werken stoppen. Dat is ongunstig voor de overheidsfinanciën. De Staatssecretaris wijst er ook op dat eerder ophouden met werken niet voor iedereen is weggelegd. Alleen wie genoeg financiële middelen heeft, kan zich dat permitteren. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat eerder met AOW gaan zorgt voor een hoger beroep op de bijstand.  Mensen die dat willen kunnen ook nu al langer kunnen doorwerken en hun AOW opsparen. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om het doorwerken na de pensioenleeftijd makkelijker te maken.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015