Kabinet maakt vrijwillig doorwerken voor AOW'ers gemakkelijker

Momenteel zijn AOW'ers vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp'er. Indien AOW'ers in dienst worden genomen, vallen zij onder de toepasselijke cao en hebben  recht op tenminste het minimumloon (momenteel niet).  De ministerraad heeft met het volgende ingestemd. De loondoorbetaling bij ziekte wordt verlaagd naar 6 weken in plaats van 2 jaar, ook omdat AOW'ers geen recht hebben op de WIA. Werkgevers worden verplicht doorwerkende AOW'ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Werkgevers zijn straks niet verplicht het aantal te werken uren uit te breiden (ingangsdatum 01/01/2016). In de Wwz is geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen (geen transitievergoeding). Wanneer een AOW'er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden weer de gewone ontslagregels.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015