Kabinet neemt beslissing over AOW

Vooruitlopend op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het kabinet
besloten de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De verhoging van de AOW-leeftijd kan ineens, maar ook geleidelijk plaatsvinden. Het kabinet zal nader bezien welke van de twee uitersten praktisch mogelijk en wenselijk is. Ook een combinatie van beide methoden is mogelijk. Wanneer de (geleidelijke) verhoging van de AOW-leeftijd ingaat, is nog niet bekend. De zwaardere beroepen wil het kabinet ontzien. Wat onder zware beroepen moet worden verstaan laat het kabinet aan werkgevers en werknemers. Zij krijgen de verantwoordelijkheid dit begrip nader in te vullen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015