Kabinet neemt besluit over gedragstoezicht financiële ondernemingen.

Het kabinet heeft vrijdag 3 juli 2003 een besluit genomen over de verdere uitwerking van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo 2). De al bestaande spelregels die erop gericht zijn de consument meer zicht te geven in de dienstverlening door, en beloning van, tussenpersonen worden verder uitgebreid. Naast de verplichte kostentransparantie komt er een algeheel verbod op bonusprovisies, kwaliteitsbonussen en schap- of distributievergoedingen. Alleen afsluitprovisie en doorlopende provisie is toegestaan. Het regime van het ‘Bgfo 2’ gaat niet alleen gelden voor complexe financiële producten, zoals hypotheken en pensioenverzekeringen, maar ook voor aan deze producten gekoppelde inkomensbeschermers (zoals woonlastenbeschermers) en uitvaartverzekeringen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015