Kamerbrief over aantallen gebruik overgangsregeling BLKB2013/956M

In het algemeen overleg met de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst op 10 april 2013 over de koopwoningmarkt heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst toegezegd inzichtelijk te zullen maken hoeveel door belastingplichtigen gebruik is gemaakt van het middels het beleidsbesluit BLKB2013/956M geboden overgangsrecht tot 1 april. In zijn brief van 28 juni 2013 (2013-0000377481) heeft de minister een overzicht verschaft van de betreffende aantallen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015