Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kamervragen beëindigingstijdstip ANW-hiaatverzekeringen

Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Radar van 9 september 2019, waarin aandacht werd besteed aan een ANW-hiaatverzekering van een klant van ABN Amro Levensverzekering, hebben de Tweede Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) op 12 september jl. een reeks vragen aan de ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Hoekstra (Financiën) gesteld.

Het ging daarbij om de aankondiging van ABN Amro Levensverzekering te zullen stoppen met de uitkering op het moment dat de begunstigde (de partner van de deelnemer) de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, terwijl in de polisvoorwaarden was opgenomen dat de uitkering stopt als de partner recht krijgt op AOW-pensioen of de leeftijd van 67 jaar bereikt.

 

Beide Kamerleden willen niet alleen duidelijkheid over dit specifieke geval, maar willen weten bij hoeveel ANW-hiaatverzekeringen de eindleeftijd is gekoppeld aan de ingangsdatum van de AOW-leeftijd, de 65-jarige leeftijd of anderszins een eerdere datum dan de huidige AOW-leeftijd.

 

Daarnaast zijn ze van mening dat als de eindleeftijd van de ANW-hiaatverzekering vóór de AOW-leeftijd ligt, de uitvoerder verplicht moet worden klanten daarover in te lichten en dat bij het nalaten van deze ‘informatieplicht’ de uitkering gewoon door zou moeten lopen tot de AOW-leeftijd. Bovendien willen ze weten hoe uitvoerders gedwongen kunnen worden hun toezeggingen na te komen als in de polisvoorwaarden een koppeling is gemaakt met de AOW-leeftijd.

 

Tot slot appelleren ze aan het feit dat in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en Mijnpensioenoverzicht.nl niet in alle gevallen de juiste informatie wordt verstrekt, zodat mensen het gevaar lopen enkele maanden tot zelfs jaren inkomen missen.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Overlijden, Pensioen, Pensioen Varia, Sociale zekerheid
  • EQF 7
  • Woensdag 18 september 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships