Kamervragen (onnodige) verstrekking verklaring van erfrecht

Met een verklaring van erfrecht kan men aantonen dat men daadwerkelijk erfgenaam is. De bank of verzekeraar kan dan zonder risico van de aanwezigheid van andere rechthebbenden, betalingen aan de desbetreffende persoon of personen doen. Banken en verzekeraars zijn vrij om naar een verklaring van erfrecht te vragen. Vaak eisen banken en verzekeraars deze verklaring zonder dat deze strikt noodzakelijk is, hetgeen betrokkene(n) onnodig op kosten kan jagen. Naar aanleiding van Kamervragen aan de minister van Financiën is onlangs een overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) opgestart. De NVB onderzoekt op dit moment in welke gevallen om een dergelijke verklaring wordt gevraagd. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend en bestudeerd zijn, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015