Kamervragen opnemen bedrag ineens bij pensionering beantwoord

Minister Koolmees van SZW heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief, Kamervragen van Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) met betrekking tot de uitkering van een bedrag ineens bij pensionering, beantwoord.

Het gaat daarbij in het bijzonder om de hoge marginale druk van een uitkering ineens en het feit dat het op grond van de geboortedatum – en dus het bereiken van de AOW-leeftijd – afhangt of soms tot wel 20% extra belasting moet worden betaald over de uitkering ineens in verband met een verschil in het tarief vóór en vanaf AOW-leeftijd. 

Een belastingplichtige die in januari de AOW-leeftijd bereikt ziet zijn tarief in de eerste schijf dalen met 17,9% (premie AOW). Deze daling van het telt voor 11/12 mee. Een belastingplichtige die in december de AOW-leeftijd bereikt heeft slechts 1/12 van 17,9% recht op de daling van het tarief in de eerste schijf.

Beperken we ons tot de eerste belastingschijf dan is het (samengestelde) tarief voor een belastingplichtige die eind januari de AOW-leeftijd bereikt gelijk aan:

1/12 x 37,35% en 11/12 x 19,45% = 20,94%.

Voor een belastingplichtige die op 1 december de AOW-leeftijd bereikt is dat samengestelde tarief 11/12 x 37,35% + 1/12 x 19,45% = 35,85%. Duidelijk blijkt dat een bedrag ineens bij pensionering in december hoger wordt belast dan in januari.

Maar dat is nog niet alles. Ook de algemene heffingskorting vóór en vanaf de AOW-leeftijd zijn verschillend. Bovendien kunnen allerlei toeslagen komen te vervallen. Hierdoor kan de belastingdruk (exclusief toeslagen) van een uitkering ineens van
€ 10.000 oplopen van 28% bij pensionering bij het bereiken van de AOW-leeftijd eind januari tot 55% bij pensionering bij het bereiken van de AOW-leeftijd op 1 december.

Er wordt meerdere malen benadrukt dat het opgenomen bedrag ineens precies hetzelfde wordt behandeld als andere inkomenscomponenten, zoals een eindejaarsuitkering of een bonus en dat het de belastingplichtige vrij staat om voor de opname van een bedrag ineens te kiezen.

Tot slot wordt een overzicht van het bruto/netto-traject gegeven voor 3 varianten met verschillende inkomensniveaus bij opname ineens op 1 december en de daarbij behorende belastingdruk.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Ik ga met pensioen, Pensioen
  • Dinsdag 10 november 2020