Kamervragen over bankspaarfaciliteit voor uitvaartkosten

M.i.v. 1-1-2010 is als gevolg van de inwerkingtreding van Belastingplan 2009 in artikel 5.10, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001 een extra vrijstelling in box 3 opgenomen voor de bankspaarvariant voor een zogenoemde 'pure' overlijdensverzekering, een bancaire variant voor een (natura-)uitvaartverzekering.

Gebleken is dat sinds de introductie van deze faciliteit geen enkele bank het bankspaarproduct voor uitvaartkosten als alternatief voor een relatief dure uitvaartverzekering aanbiedt en/of heeft aangeboden. Hierover zijn kamervragen gesteld.

De staatssecretaris van Financiën heeft de kamervragen beantwoord in zijn brief van 10-7-2014 (kenmerk DB/2014/297U) en overweegt om de faciliteit af te schaffen in de Fiscale verzamelwet 2015, maar treedt eerst in overleg met de NVB

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015