Kamervragen over invoering van de directe WA-verzekering

De minister van Financiën beantwoordt Kamervragen over het invoeringen van een directe WA-verzekering.

Kamerleden stelden vragen aan de minister over een bericht dat naar verwachting over een jaar verkeersdeelnemers bij een ongeval een uitkering ontvangen van hun eigen verzekeraar. De minister bevestigt dit.

Verder klopt het dat de ACM formeel geen voorafgaande instemming hoeft te geven, maar dat er wel overleg met de ACM hierover plaats vindt. De ACM heeft echter onvoldoende capaciteit voor een nader onderzoek, maar dat is dus niet nodig. Een self assessment van de verzekeraars kan ook gewoon.

De minister gaat ook in op de verschillende voor- en nadelen van de directe verzekering zoals strijd met het rechtsgevoel of dat verzekeraars te veel de omvang van de dekking gaan bepalen en eerder het risico beoordeeld wordt dat je het slachtoffer wordt dan dat veroorzaker kan zijn van een ongeval.

De minister ziet nog geen strijd met het systeem van de WAM als alleen nog maar sprake zou zijn van een onderling verrekensysteem en het alleen gaat om het aanwijzen van een eerste claimloket. Verder wil de minister het initiatief bij de verzekeringssector laten.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Donderdag 8 oktober 2020