Kamervragen over kredieten aan intermediairs; ontwijking provisieverbod

Op 16 september 2013 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen gestuurd inzake verstrekking van kredieten aan financiële adviseurs door verzekeraars en het ontwijken van het provisieverbod (FM/2013/1482U). Rentekorting aan financieel adviseurs door verzekeraars is geen bezwaar als er geen sprake is van een link tussen gunstige voorwaarden en de productie door de financieel adviseur. De AFM doet op dit moment onderzoek naar serviceabonnementen en het risico van dubbele kosten.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015