Kamervragen over woekerpolisaffaire beantwoord

Op 24-5-2013 zijn door kamerlid Nijboer (kenmerk 2013Z10183) vragen gesteld over de aanpak van de woekerpolisaffaire. In zijn brief van 13-6-2013 heeft de staatssecretaris van Financiën antwoord gegeven op de gestelde vragen. Het kenmerk van de brief luidt FM/2013/1128M. In die brief wordt de op 26-4-2013 gepubliceerde rapportage over het flankerend beleid inzake beleggingsverzekeringen aangehaald (TK 29.507, nr. 114). Op AMweb is naar aanleiding van de gestelde kamervragen op 13-6-2013 een nieuwsbericht gepubliceerd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015