Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kamervragen waardeoverdracht kleine pensioenen

Tweede Kamerlid Van der Linde (VVD) heeft aan minister Koolmees van SZW op 3 juli 2019 vragen gesteld over de waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Al eerder was door het Verbond van Verzekeraars, de Pensioen Federatie en de Stichting van de Arbeid geconstateerd dat als gevolg van de huidige wet- en regelgeving kleine pensioenen die niet zijn ontstaan door wisseling van baan, maar bijvoorbeeld door een beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, niet automatisch kunnen worden overgedragen.

 

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in een nieuwsbericht van 26 juni 2019 duidelijk aangegeven dat pensioenuitvoerders die kleine pensioenen met een andere ontstaansoorzaak dan baanwisseling overdragen, handelen in strijd de wet. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande problematiek zijn de volgende vragen aan de minister voorgelegd:

 

 1. Bent u bekend met het DNB-nieuwsbericht Waardeoverdracht kleine pensioenen?
 2. Onderschrijft u de analyse van DNB dat pensioenuitvoerders die een klein pensioen overdragen met een andere ontstaansoorzaak dan een baanwissel in strijd met de wet handelen? Kunt u dit antwoord nader toelichten?
 3. Hoe vaak is sinds de ingang van de Wet waardeoverdracht klein pensioen succesvol een klein pensioen overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder?
 4. Hoe kan een pensioenuitvoerder vaststellen dat sprake is van een baanwissel? Klopt het beeld dat in de huidige praktijk een waardeoverdracht pas kan plaatsvinden wanneer is aangetoond dat er sprake is van een baanwissel als oorzaak?
 5. Wat gebeurt er met aanspraken die niet overgedragen kunnen worden omdat onduidelijk is of een baanwissel de oorzaak is?
 6. Wat gebeurt er met kleine aanspraken van mensen bij een pensioenuitvoerder als hun werkgever overstapt op een andere pensioenuitvoerder?
 7. Klopt het dat alleen al in de sectoren horeca, schoonmaak, landbouw, detailhandel, levensmiddelen en de uitzendbranche ruim 2,5 miljoen zogenaamde slapers een pensioenaanspraak hebben die onder de wettelijke afkoopgrens ligt? Wat kunnen mensen die zo’n kleine aanspraak hebben nu doen als zij een waardeoverdracht willen?
 8. Herinnert u zich dat de intentie van de Wet waardeoverdracht klein pensioen is om ervoor te zorgen dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming behouden? Deelt u de mening dat deze intentie in de huidige praktijk onvoldoende wordt waargemaakt? Zo nee, waarom niet?
 9. Deelt u de mening dat een aanpassing van artikel 70a Pensioenwet (recht op waardeoverdracht) nodig is als de huidige praktijk tot problemen leidt voor mensen met kleine aanspraken? Bent u bereid hiervoor voorbereidingen te treffen?

Informatie

 • VTVaktechniek
 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Civiel, Waardeoverdracht
 • Woensdag 10 juli 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships