Kamp geeft geen inzicht in terugstortingen pensioenfondsen

Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij geen geen gehoor kan geven aan de motie Omtzigt c.s., waarin wordt gevraagd om een overzicht van terugstortingen van pensioenfondsen aan de sponsor. Het gaat om de periode 1985-2005.

Een overzicht van het aantal pensioenfondsen dat in bovengenoemde periode middelen aan de sponsor heeft teruggestort, valt niet onder de geheimhoudingsplicht. Om praktische redenen is het echter niet mogelijk een dergelijk overzicht op te stellen. De Pensioen- en Verzekeringskamer, die tot 2004 toezicht hield op pensioenfondsen, hield geen aparte registratie bij van bij- en terugstortingen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 15 november 2011