Kapitaaleisen aan verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars geeft een reactie op de openbare consultatie van de Europese Commissie over de herziening van solvencyregels voor verzekeraars.

De Europese Commissie heeft een openbare consultatie opengesteld over de herziening van het toezichtkader Solvency II.

Nederlandse verzekeraars hebben de afgelopen jaren hun reserves al flink moeten opschroeven en hebben volgens het Verbond al voldoende kapitaal om aan hun verplichtingen te voldoen. Bovendien leiden zwaardere kapitaaleisen tot hogere premies. Wel zouden de kapitaaleisen bijvoorbeeld beter rekening kunnen houden met het daadwerkelijke risico van lange termijn spaar- en pensioenproducten. Deze verzekeringen hebben een lager korte termijn risico en daar houden de huidige Solvency-regels onvoldoende rekening mee.

Ook pleit het Verbond bijvoorbeeld voor eenvoudigere rapportagevereisten en dergelijke.

Informatie

  • Basis
  • Maandag 26 oktober 2020