Kennis- en ervaringstoets arbeidsongeschiktheidsverzekering

De AFM deed onderzoek naar de kennis- en ervaringstoetsen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De AFM heeft bij vijftien ‘execution only’ aanbieders en bemiddelaars van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onderzoek gedaan naar de kennis- en ervaringstoets. De kwaliteit van de toetsen loopt volgens de AFM sterk uiteen en de gestelde vragen zijn soms te weinig inhoudelijk. De AFM vindt verbetering gewenst. Een zelfrapportage of de klant zichzelf geschikt vindt is onvoldoende in ieder geval. De AFM geeft een aantal aandachtspunten die ze ook handig vindt voor andere producten van verzekeraars, banken, beleggingsondernemingen en pensioenuitvoerders.

Informatie

  • Inkomen
  • Zondag 13 december 2020