Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

In een kennisdocument gaat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kennisdocument waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de premiedifferentiatie WW. Het document bevat stroomschema’s en vragen en antwoorden. Een nuttig document voor de praktijk.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Diversen
  • Zondag 25 oktober 2020