Kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Op 1 januari 2020 is het grootste deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) inwerking getreden. Zo ook het onderdeel over de premiedifferentiatie in de WW.

Op 18 maart jl. is een Kennisdocument gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Varia, Sociale zekerheid
  • Maandag 23 maart 2020