Kifid onafhankelijk instituut

Het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid), dat nagenoeg volledig werd bemenst door vertegenwoordigers van brancheorganisaties, wordt volledig losgekoppeld van de financiële sector. Het Kifid komt in belangrijke mate onder toezicht van het ministerie van Financiën te staan. Ook de benoeming van de Ombudsman Financiële Dienstverlening wordt gewijzigd. De benoeming moet voortaan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Nieuw is ook dat de Ombudsman een zaak direct kan doorverwijzen naar de geschillencommissie. Verder zullen voortaan de namen van de betreffende instellingen, die nu nog geanonimiseerd zijn, wel worden genoemd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015