Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid: zorgplicht kredietwaardigheid klein krediet

Een student vraagt bij een bank een Studenten Creditcard aan. Dat is een vorm van krediet die gekoppeld is aan een studentenrekening. Door de creditcard ontstond op enig moment een debetstand op de rekening van de student. Die klaagt hierop bij de bank, dat deze de student geen krediet had mogen verstrekken. Volgens de student heeft de bank haar zorgplicht overtreden. Het Kifid doet in deze zaak uitspraak.

De casus

De klant (een student) vraagt in 2018 een Studenten Creditcard aan. Dat kan bij de bank alleen in combinatie met een studentenrekening. Elke maand wordt het bedrag dat betaald is met de creditcard automatisch afgeschreven van die studentenrekening, ook als het saldo niet toereikend is. Met deze klant wordt een bestedingslimiet van
€ 1.000 overeengekomen. Om de kredietwaardigheid van de student te beoordelen, wordt als eis gesteld dat er minimaal € 250 per maand op de rekening binnenkomt. Daarnaast wordt via BKR getoetst of de klant andere financiële verplichtingen heeft. De klant voldoet aan de voorwaarden, dus de bank verstrekt de creditcard.

Door uitgaven met de creditcard, komt de student op enig moment ruim € 1.500 rood te staan op de studentenrekening. Hij klaagt hierop bij de bank: die had hem niet de mogelijkheid mogen bieden om feitelijk € 2.000 aan krediet te hebben, omdat hij kennelijk ook rood kan staan op zijn rekening.

De student vordert dit bedrag dan ook terug van de bank.

Oordeel Kifid

Het juridische oordeel van de Geschillencommissie van het Kifid luidt als volgt. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat dat de kredietwaardigheid getoetst moet worden, voordat een krediet wordt verstrekt (art. 4:34 Wft). In datzelfde artikel staat dat een verbod op het verstrekken van krediet als de klant niet kredietwaardig is.

Maar in de Wft (art. 1:20, lid 1 onder e) staat ook dat bepaalde kleine kredieten zijn uitgezonderd van de Wft. Daarbij combineert het Kifid de roodstand en creditcard niet.

Om onder de regels van een klein krediet te vallen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het krediet is niet hoger dan € 1.000 (dat is hier het geval)
  • Het krediet moet binnen 3 maanden afgelost worden (ook dat is hier het geval)
  • Voor het krediet mogen geen andere dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht. Ook dat is hier het geval: de bank rekent geen kosten voor het krediet

Het Kifid concludeert dat de creditcard dus een ‘klein krediet’ is volgens de wet. Dan geldt artikel 4:34 Wft niet.

Maar Kifid stelt ook, dat een bank dan nog altijd zorgvuldig moet handelen, door voldoende informatie in te winnen over de financiële positie van de klant. Het Kifid noemt dat een ‘eenvoudige kredietwaardigheidstoets’. De bank heeft die ingevuld door een maandelijkse minimumstorting op de rekening te eisen. En daarnaast door na te gaan of de klant geen overige verplichtingen had.

Volgens het Kifid heeft de bank met die twee gegevens, voldoende invulling gegeven aan de eenvoudige kredietwaardigheidstoets. De bank heeft haar zorgplicht dan ook niet geschonden.

De student krijgt ongelijk.

Informatie

  • Consumptief Krediet
  • EQF 5
  • Maandag 28 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships