Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Klein verzamelbesluit pensioenen gepubliceerd

Dit bericht bevat een samenvatting van een recent gepubliceerde goedkeuring inzake ontslagstamrechten.

Op 14 december 2020 is het besluit 'Klein verzamelbesluit pensioenen' van 7 december 2020, nr. 2020-234674 (Stcrt 2020, 62989), in de Staatscourant gepubliceerd. 

In de Wet uitfasering PEB is geregeld dat beleggingsondernemingen kwalificeren als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten. Beleggingsondernemingen zijn destijds toegevoegd aan de kring van toegelaten aanbieders om een meer gelijk speelveld te creëren en tegelijkertijd ook de keuzemogelijkheden voor de klanten te vergroten. Dezelfde uitbreiding is niet geregeld met betrekking tot de aanbieders van ontslag- c.q. loonstamrechten. Beleggingsondernemingen kwalificeren daardoor niet als toegelaten aanbieder van dergelijke stamrechten.

Bij de Belastingdienst zijn verzoeken binnengekomen om de uitvoering van reeds op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten over te kunnen dragen aan beleggingsondernemingen. Naar het oordeel van de staatssecretaris van Financiën past het in de doelstelling van de bovengenoemde wet om beleggingsondernemingen ook toe te staan als uitvoerders van loonstamrechten. Daarom is goedgekeurd dat een beleggingsonderneming kan optreden als toegelaten uitvoerder van loonstamrechten. De goedkeuring is opgenomen in onderdeel 3 van het besluit.

Het besluit heeft op dit punt terugwerkende kracht tot en met 1 april 2017. 

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Uit dienst/Ontslag, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Overig, Pensioen LB
  • Donderdag 17 december 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships