Koopkrachtcorrectie AOW-gerechtigden

Vanaf 1 januari 2011 krijgen ruim 2,5 miljoen ouderen, die in Nederland belasting betalen, een andere koopkrachttegemoetkoming. De nieuwe regeling is bedoeld om ouderen te compenseren voor de verlaging van de ouderenkorting en het daaruit voortvloeiende inkomensverlies. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 400 bruto per jaar.
De nieuwe tegemoetkoming geldt ook voor ouderen die in het buitenland wonen, maar van hun inkomen voor 90% of meer in Nederland belasting betalen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015