Koopkrachttegemoetkoming buitenlandse AOW?ers op de tocht

Sinds 2005 ontvangen AOW’ers een maandelijkse tegemoetkoming van € 33. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de nadelige effecten van fiscale maatregelen voor AOW’ers in Nederland te compenseren. Echter ook buitenlandse AOW’ers hebben recht op de tegemoetkoming. Daar wil het kabinet nu verandering in brengen. Aangezien in het buitenland wonende AOW’ers niet onderworpen zijn aan de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting ondervinden ze geen nadelige effecten van die wetten en zou de tegemoetkomingsregeling voor hen dus niet nodig zijn. De verwachting is echter dat op grond van het beginsel van gelijke behandeling deze maatregel in strijd is met het Europese Gemeenschapsrecht.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015