Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Met ingang van 1 juni 2011 is de tegemoetkoming AOW vervangen door de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB). Sindsdien heeft de Wet mogelijkheid KOB art. 33b AOW vervangen. Voor buitenlandse belastingplichtigen geldt volgens die wet dat 90% of meer van hun wereldinkomen in Nederland belast moet zijn. De rechtbank is van oordeel dat de eis dat 90% of meer van het wereldinkomen in Nederland aan de belastingheffing is onderworpen, in strijd is met art. 4 van het Sociale zekerheidsverdrag verdrag met Israel. Hetzelfde geldt voor een inwoner van Turkije en een inwoner van Australië, landen waarmee Nederland ook een Verdrag inzake Sociale Zekerheid heeft gesloten. Met Thailand en De Nederlandse Antillen zijn andere Verdragen gesloten en volgens de Rechtbank is in die gevallen de aanvullende eis van de Wet mogelijkheid KOB toegestaan.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015