Korting AOW-uitkering bij samenwoning met werkend kind

Op dit moment ontvangt een AOW-er die samenwoont met een volwassen werkend kind een AOW-uitkering voor een alleenstaande (70% netto minimumloon). Woont een AOW-er samen met een jongere broer of zus dan heeft hij of zij recht op een uitkering van 50% van het minimumloon, die afhankelijk van het inkomen van de broer of zus, kan wordt verhoogd met maximaal hetzelfde bedrag, tot 1 januari 2015.
Minister Kamp van SZW is van mening dat in de loop der jaren een oneerlijke situatie is ontstaan door allerlei uitzonderingen die op de regels worden toegepast. Hij wil dan ook ondanks verzet uit de Kamer in bovengenoemde situatie de AOW-uitkering terugbrengen van 70% naar 50% van het netto minimumloon.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015