Korting vervroegde AOW-ingang 6,5% van de netto in plaats van de bruto uitkering

Aanvankelijk was aangekondigd dat de korting bij vervroegde ingang van de AOW-uitkering (op 65 jaar in plaats van 66 jaar) 6,5% van het bruto AOW-pensioen zou bedragen. Aangezien een AOW-gerechtigde tot de geldende AOW-leeftijd (66 jaar) over zijn vervroegde AOW-inkomen ook AOW-premie is verschuldigd, zou hierdoor een te grote discrepantie tussen het netto inkomen vóór en vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd inhouden. Daarom is besloten de korting van 6,5% niet op de bruto, maar op het netto AOW-pensioen toe te passen. In de praktijk betekent dit een bruto korting van 7,2%. Daarnaast komt degene die zijn AOW-uitkering eerder laat ingaan in die periode in aanmerking voor een compensatie van de AOW-premie.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015