Kosten levensonderhoud kleinkinderen

De aftrek van levensonderhoud voor kinderen is sinds 2015 afgeschaft, maar is nog wel voer voor procedures. In een uitspraak van Rechtbank Gelderland gaat het om de aftrek van kosten van levensonderhoud van kleinkinderen. Om dit te mogen doen moet voldaan zijn aan de opvoedeis en de onderhoudseis. Aan de laatste eis wordt niet voldaan als er een pleegzorgvergoeding wordt ontvangen volgens de rechtbank, ook niet als die niet kostendekkend feitelijk is.

 

 

Informatie

  • Algemeen, Fiscale Aspecten
  • Maandag 28 augustus 2017