Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kosten pensioenverdeling kunnen worden verrekend met conversiewaarde

Pensioenverdeling kost geld. Er moeten conversieberekeningen worden gemaakt en geadministreerd. Daarom is in de Nota van wijziging voorgesteld dat pensioenuitvoerders de kosten van pensioenverdeling in rekening kunnen brengen aan elk van echtgenoten of die kosten in mindering kunnen brengen op de uit te betalen bedragen.

Het in mindering brengen van kosten op een pensioenaanspraak, met andere woorden het verrekenen van de kosten met de conversiewaarde, is een eenvoudige manier om die kosten te innen. Echter, het verminderen van de pensioenaanspraak is zowel volgens de Pensioenwet als volgens de fiscale wetgeving niet zomaar toegestaan en in strijd met de regels van afkoop. Daarom wordt geregeld dat zo nodig kan worden afgeweken van de regels ten aanzien van afkoop uit de betreffende pensioenregeling, zodat verrekening van de kosten wel mogelijk is.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Echtscheiding
  • Maandag 2 maart 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships