Kostenstijging basispakket zorgverzekering

Zorginstituut Nederland publiceert de ZorgCijfers Monitor.

Zorginstituut Nederland publiceert ieder kwartaal de ZorgCijfers Monitor met daarin de kostenontwikkelingen van het basispakket van de Zorgverzekeringswet en van de uitvoering van de Wet langdurige zorg. Vanwege de corona-uitbraken zijn de ramingen zeer onzeker. Verwacht wordt dat de kosten van het basispakket in 2020 stijgen naar 48 miljard, wat een stijging oplevert van 3,4 miljard. Dat is een saldering van toegenomen zorg door de corona-uitbraken met de juist afgenomen kosten van reguliere zorg. 

Informatie

  • Zorg
  • Maandag 28 december 2020