Kwalificatie arbeidsongeschiktheidsverzekering als sommenverzekering

Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat als de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet duidelijk het karakter van de verzekering aangeven, de verzekering moet worden aangeduid als een sommenverzekering. In tegenstelling tot een schadeverzekering dekt een sommenverzekering niet de inkomensschade maar een verzekerde (periodieke) uitkering. Het belang van deze uitspraak is aanzienlijk omdat ook als een ondernemer met verlies draait en dus in feite geen inkomen (winst uit onderneming) genereert bij een sommenverzekering wel recht op een uitkering bestaat, maar bij een schadeverzekering niet, omdat er geen inkomensschade wordt geleden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015