Kwaliteitseisen robo-advies

Volgens de Minister van Financiën moeten geautomatiseerde verzekerings- en hypotheekadviezen dezelfde kwaliteitseisen krijgen als wanneer die door een natuurlijke persoon zijn gegeven.

In het concept Wijzigingsbesluit financiële markten wordt door de Minister van Financiën voorgesteld dat aan robo-advies dezelfde eisen worden gesteld, zoals die ook gelden voor adviezen door een natuurlijk persoon. Ook moet de bedrijfsvoering hier nadrukkelijk rekening mee houden door bijvoorbeeld twee of meer personen specifieke verantwoordelijk te maken voor het geautomatiseerde systeem en de adviezen daaruit. Die personen moeten vakbekwaam zijn alsof ze de adviezen zelf zouden geven.

De geschiktheid van doelgroep en product voor robo-advies moet getoetst worden en scenario-analyses moeten bewijzen dat de het gehanteerde systeem ook daadwerkelijk voldoet. Verder zijn er ook periodieke controles nodig en moet er een 'kill switch' zijn als fouten worden ontdekt. Op zich logische eisen, maar de vraag is dan wel of de winst van Robo-advies dan nog gehaald wordt.

Informatie

  • Basis, Vermogen, Volmacht, Hypothecair Krediet, Consumptief Krediet, Schade Particulier, Schade Zakelijk, Inkomen, Pensioen
  • Zaterdag 4 juli 2020