Kwartaal loondoorbetaling zieke AOW’er

De Wet Werken na de AOW-leeftijd moet het vanaf 2016 werkgevers aantrekkelijker maken een AOW’er in dienst te nemen of te houden. De Wet regelde onder meer een beperking van de loondoorbetalingsperiode tot zes weken, maar is op verzoek van de PvdA en de ChristenUnie verlengd tot een kwartaal. Er was een termijn van zes weken voorgesteld omdat de meeste ziektegevallen korter duren. Is de AOW’er langer ziek, dan zal hervatting van de eigen arbeid of aanvaarding van passende arbeid niet meer aan de orde zijn. De kans is groot dat, gezien de leeftijd van betrokkene, re-integratie dan niet meer tot de mogelijkheden behoort. Er zat echter een nadeel aan het verkorten van de loondoorbetalingsperiode naar zes weken. Werkgevers zouden er vaker voor kunnen kiezen om AOW’ers in dienst te nemen dan oudere werknemers die nog niet de pensioenleeftijd bereikt hebben. Daarom vroegen de PvdA en de ChristenUnie minister Asscher de periode te verlengen naar 13 weken. De verlenging zou moeten gelden voor de eerste twee jaar na inwerkingtreding van de Wet. Daarna kan beoordeeld worden of er daadwerkelijk een verdringingsrisico is en de periode eventueel weer op zes weken gesteld kan worden.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015