Laatste stavaza inzake wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

Indachtig het verzoek van de staatssecretaris van Financiën van 7 maart 2014 inzake een spoedeisende behandeling van het wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord' (EK 33.847, nr. A), heeft de commissie voor Financiën besloten het ministerie te vragen een artikelsgewijs overzicht te verstrekken van de (voorgestelde) wijzigingen van het vigerende Witteveenkader.

De commissie heeft voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden twee weken na ontvangst van het bovengenoemde overzicht, onder voorbehoud op 1 april 2014.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015