Leeftijdsdiscriminatie door hypotheekverstekkers aan starters?

Aan minister Bos van Financiën zijn vragen gesteld over vermeende leeftijdsdiscriminatie door hypothecaire financiers ten aanzien van starters op de woningmarkt. De leeftijd van een (jonge) starter mag geen belemmering vormen en zeker geen afwijzingsgrond voor een hypotheekaanvraag. De aanvraag mag alleen op basis van financiële criteria (financiële positie en waarde van het onderpand) worden afgewezen. In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen is niet expliciet bepaald dat ongelijke behandeling op basis van leeftijd is verboden. Bij vermeende leeftijdsdiscriminatie kan men een klacht indienen bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Op grond van de Wet op het financieel toezicht moet iedere aanvraag immers beoordeeld worden op basis van de leencapaciteit van de consument en niet op basis van zijn leeftijd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015