Levensloop inleg stabiel, opname stijgt

De jaarlijkse inleg op de in 2006 geïntroduceerde levensloopregeling is na vijf jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het opnemen van de gespaarde saldi is echter sterk toegenomen. In 2010 steeg het opnemen van vrije tijd met 45 procent toe ten opzichte van 2009. De inleg bedroeg in 2010 893 miljoen euro. Dit bedrag is nagenoeg hetzelfde als in 2009 (894 miljoen euro). Naast de inleg bleef ook het aantal levensloopregelingen vrijwel constant.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015