Levensloopregeling en bijdrage werkgever

Wie aan de levensloopregeling deelneemt, kan jaarlijks 12% van zijn loon sparen voor extra verlof met een maximum van 210% van het loon. Werkgevers kunnen hun werknemers een bijdrage geven, de zogenaamde levensloopbijdrage. Over deze bijdrage hoeft geen loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) te worden betaald, wel zijn premie voor de werknemersverzekeringen verschuldigd. Voorwaarde voor het onbelast blijven de levensloopbijdrage is wel dat de werkgever deze ook verstrekt aan vergelijkbare werknemers die niet deelnemen aan de levensloopregeling. Bij hen is de bijdrage dan belast als loon.
Het komt voor dat de werkgever bepaalde deelnemers aan de levensloopregeling en hogere bijdrage geeft dan aan vergelijkbare werknemers die niet deelnemen aan de levensloopregeling. Strikt genomen moeten dan alle aanspraken van deelnemers aan de levensloopregeling worden belast als loon. Ook de aanspraken van degenen die geen hogere bijdrage hebben ontvangen. Deze situatie is ongewenst. Vandaar dat is bepaald dat alleen voor werknemers die een hogere levensloopbijdrage hebben ontvangen dan de overige werknemers de levensloopaanspraken worden belast als loon.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015