Levensloopregeling niet erg in trek

In 2006 is de levensloopregeling geïntroduceerd. Op grond van deze regeling kan men jaarlijks 12% van het inkomen opzij zetten tot een maximum van 210%. Met dit geld kunnen perioden van extra verlof worden gefinancierd. Ook kan het tegoed worden aangewend om eerder te stoppen met werken. Bij aanvang van de regelingen deed 7% van de werknemers mee aan de regeling. In 2007 was dat 10% en dit percentage is nadien niet noemenswaardig gestegen. Van degenen die deelnemen geeft tweederde aan, de regeling te willen gebruiken om eerder te stoppen met werken, maar niet voor het 'spitsuur van het leven', waar de regeling juist voor was bedoeld. Bijna 70% van de werknemers die niet deelnemen geeft aan te betwijfelen of de regeling blijft voortbestaan, of geeft aan het nut ervan niet in te zien.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015