Levensloopverlofkorting zonder storting voor levensloop

Ook over de jaren waarin geen stortingen voor levensloop hebben plaatsgevonden, bestaat toch recht op levensloopverlofkorting. Dit bepaalde Rechtbank Zeeland. De aangroei van het levenslooptegoed met rente was voldoende om (voortgezette) opbouw te constateren en dus recht op levensloopverlofkorting.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015