Levenstestament en bewind

Gerechtshof Amsterdam oordeelt over de indiening van een verzoek tot bewind terwijl er een levenstestament is.

De belanghebbende bij de procedure verblijft in een verpleegtehuis. Na een verzoek daartoe zijn haar goederen onder bewind gesteld en een bewindvoerder benoemd.

Voor de rechter wordt naar voren gebracht dat de onderbewindstelling haaks staat op de wil van de rechthebbende. Er is juist, om een beschermingsmaatregel als bewind te voorkomen, eerder al een onherroepelijke notariële volmacht opgesteld in de vorm van een levenstestament. Dat zou aan onderbewindstelling in de weg staan nu er dan al een passende beschermende voorziening is getroffen. De onderbewindstelling is er doorgedrukt door andere kinderen. Er is ten onrechte een professionele bewindvoerder benoemd terwijl de financiële belangen al tien jaar lang goed behartigd werden.

Gerechtshof Amsterdam vindt echter dat het levenstestament niet in de weg staat aan een verzoek van de rechthebbende zelf om onder bewind te komen en benoeming van een professionele bewindvoerder.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Maandag 27 juli 2020