Lijfrente-excedentregelingen

Om naast pensioenen in de 2e pijler ook voor lijfrenten in de 3e pijler per 1 januari 2015 een nieuwe fiscale faciliteit te bieden worden lijfrente-excedentregelingen geïntroduceerd. De lijfrente-excedentregelingen vallen uiteen in een basislijfrente-excedentregeling voor het deel van het inkomen tot en met de aftoppingsgrens van € 100.000 (2015) en een optoppingslijfrente-excedentregeling voor het deel van het inkomen boven deze aftoppingsgrens. De per jaar maximaal in een lijfrente-excedentregeling te storten premie is afhankelijk van de omvang van de premiegrondslag. Voor de basislijfrente-excedentregeling bedraagt de premie 0,406% van de premiegrondslag en voor de optoppingslijfrente-excedentregeling 6,444% van het inkomen boven € 100.000. ook hier geldt dat gespaard wordt uit het netto inkomen en dat de gespaarde bedragen niet als bezit voor de heffing in box 3 in aanmerking worden genomen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015