Lijfrenteaftrek in aangifte IB 2014 gewenst? Betaal nog vóór 1 januari a.s.

Betalingen van lijfrentepremies op verzekerde lijfrenten en stortingen op bancaire lijfrenten zijn in beginsel aftrekbaar in het betaaljaar zelf.

Als u of uw klant voor belastingjaar 2014 nog voor aftrek van een lijfrentepremie c.q. -storting in aanmerking wil komen, moet er snel worden geacteerd. De op een lijfrente betaalde/gestorte bedragen kunnen - behoudens de in het kader van staking van een onderneming in een lijfrente gestorte bedragen - in 2014 alleen nog als aftrekpost worden opgevoerd als de betaling c.q. inleg vóór 1 januari 2015 is verricht! 

Verstandig is het om voorafgaand aan een eventuele betaling van lijfrentepremies c.q. storting van inlegbedragen vast te stellen of er wel voldoende aftrekruimte voor u of uw klant bestaat voor het jaar 2014. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de ‘Rekenhulp Lijfrentepremie’ van de Belastingdienst.

U en uw klant kunnen voor een lijfrente in aanmerking komen voor aftrek ingevolge de jaarruimte en/of op grond van de reserveringsruimte (inhaalruimte).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015