Liquidatie stamrecht BV na toepassing 80%-regel niet vereist

Voor ontslagvergoedingen (gouden handdruk) is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting per 1 januari 2014 komen te vervallen. Dat betekent dat de ontslagvergoeding niet meer fiscaal ondersteund kan worden omgezet in een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht). Als het stamrechtkapitaal vóór 15 november 2013 is overgemaakt naar de stamrechtuitvoerder (bank, verzekeraar, eigen BV) en men besluit in 2014 de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in een keer uit te laten betalen, wordt slechts 80% van dit bedrag belast. Bovendien hoeft de boete van 20% (revisierente) niet betaald te worden.

De belastingdienst heeft een aantal veel gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden gepubliceerd ten aanzien van de toepassing van deze 80%-regel.

De eigen BV, waarin het stamrecht is ondergebracht en waar vaak een onderneming wordt gedreven, hoeft na de uitbetaling van de waarde van het stamrecht niet geliquideerd te worden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015